HADI

Leutica


Krajta Královská

Před svlekem.


Krajta Královská (Banana)

Narozen 07/20

Butter Bee Paradox

Narozen 07/20


Korálovka Královská

Některé druhy korálovek postrádají klasické pruhy kolem těla a jsou spíše skvrnité. Mohou se plést s různými dalšími druhy užovek. Odlišovacím znakem korálovek jsou hladké šupiny .

Korálovky se vyskytují v centrálních a jižních oblastech USA a ve Střední a Jižní Americe. Patří mezi mistry v napodobování, jde o tzv. mimetismus nebo Batesiánské mimikry, kdy nejedovatý živočich napodobuje živočicha jedovatého. Korálovky napodobují korálovce, což jsou jedovatí američtí hadi. Korálovky jsou výrazně barevné, střídají několik barevných pruhů kolem těla. Odlišujícím znakem je často fakt, že mají černý pruh vedle oranžového, zatímco korálovci červený vedle bílého. Toto odlišení však není vždy naprosto spolehlivé, takže je nebezpečné chytat korálovky přímo v divočině.

Korálovky jsou ofiofágové, což znamená, že jejich hlavní složkou potravy jsou jiní hadi. Jde mnohdy o jedovaté druhy, například korálovce, které napodobují, chřestýše a ploskolebce. Zabíjejí uškrcením/udušením ve smyčkách svého těla, jejich stisk přepočtený na hmotnost je enormní, větší než u krajt či jiných užovek.

Jejich aktivita je převážně noční.

Korálovka mexická

 je nejedovatý had z čeledi užovkovitých, žije v severním Mexiku a nejjižnější části Texasu, dorůstá až 115 cm. Loví menší hlodavce. Má řadu poddruhů, některé z nich jsou možná i samostatnými druhy. Had je často chován v zajetí jako terarijní druh. 


Korálovka sedlatá 

má celkem 23 poddruhů žijících v různých částech USA, Mexika a Střední Ameriky.  Tyto korálovky se vyskytují v nejrůznějších biotopech od semiaridních po vlhké lesy, louky, prérie, kamenité stráně hor, písečné duny, lidmi obdělávaná pole a osídlené oblasti. V chovech mají tyto poddruhy vesměs podobné nároky.

Dorůstají délky 65-130cm. Tělo mají dlouhé a štíhlé, hlavu kulatou, neodlišenou od krku. Zbarveny jsou světle šedě až šedožlutě. Ne hřbetě a na bocích mají čokoládově hnědé až červenohnědé nebo červené černě lemované skvrny. Na krku mají skvrnu ve tvaru V nebo Y, případně naznačený obojek. Břicho mají černobílé. Jiné barevné formy mají po těle příčné pruhy v červené, oranžové, černé, žluté a bílé barvě, které pokračují až nebřišní stranu.
HEterodon
Náš nováček PopkornUžovka červená

Užovka červená (Pantherophis guttatus), zvaná též guttáta či gutka, je nejedovatý had divoce žijící v jižních oblastech Severní Ameriky až po severní Mexiko. Obývá sušší lesy, pole i odlesněné oblasti.

Jedná se o nejrozšířenějšího a pro svou nenáročnost nejoblíbenějšího domácího hada. Jak již název napovídá, její zbarvení je do červena, ale existují i jiné formy zbarvení. Zespodu je bílá s černou "šachovnicí". Užovka červená dorůstá 140 cm - 200 cm. Ve volné přírodě se užovky živí drobnými hlodavci. Dožívají se 15-18 let.

Pro její klidnou povahu a jednoduchost chovu je vhodná pro začátečníky. V zajetí je to nejčastěji chovaný druh hada.